FANDOM


Datapoints Wiki
Logo

PopisEdit

Wiki tímu 03 - DigitalNinjas. Wiki obsahuje všetky potrebné informácie k dokumentácií riadenia tímového projektu.

Metodiky Edit

Názov metodiky

Zodpovedný

Metodika manažmentu verzií

Igor Daniš

Metodika manažmentu softvérovej konfigurácie

Igor Daniš

Metodika integrácie softvéru

Igor Daniš

Metodika evidencie úloh

Peter Uherek

Metodika informovania učiteľa o stave projektu

Peter Uherek

Metodika organizácie komunikácie v tíme

Peter Uherek

Metodika plánovania pre tím a jednotlivých členov tímu

Martin Lošák

Metodika vyhodnocovania plnenia plánu a návrh úprav

Martin Lošák

Metodika technickej podpory jednotlivých činností

Stanislav Paľove

Metodika monitorovania, prehliadky vytváraného výsledku

Stanislav Paľove

Metodika stanovenia sledovaných charakteristík produktu

Stanislav Paľove

Metodika písania zdrojového kódu v ruby

Stanislav Paľove

Metodika reportovania bugov

Alex Ostrovský

Metodika riadenia požiadaviek na zmenu

Alex Ostrovský

Metodika údržby softvéru (odovzdaných častí)

Alex Ostrovský

Metodika testov

Alex Ostrovský

Metodika riadenia procesu dokumentovania

Jakub Kmeťko

Metodika udržiavania informácií o stave projektu

Jakub Kmeťko

Metodika organizácie zdrojov

Jakub Kmeťko

Metodika identifikovania a riadenia rizík

Martin Košut

Metodika zabezpečenia efektívneho znovupoužitia

Martin Košut

Metodika identifikácie a riadenia chýb v softvéri

Martin Košut

OstatnéEdit

Plán termínov na zimný semester 2014/2015

PLÁN TÍMOVÉHO PROJEKTU

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.